Author: admin

Tiềm năng tương lai bất động sản Củ Chi là gì

Tiềm năng tương lai bất động sản Củ Chi là gì? ngoài yếu tố hạ tầng quyết định 90% giá trị, còn vị trí địa lý, kết nối vùng,.mà cụ thể là hạ tầng khu đô thị tây bắc cụ thể năm 2019, thị trường bất động sản Củ Chi chứng kiến những bước tăng trưởng ngoạn mục với lượng giao dịch mua bán đất không ngừng tăng cao